VÄLKOMMEN
här finner du information om Lexia och Provia

  • Testuppgifter
    Testuppgifter

    Läs mer här
  • Övningsuppgifter
    Övningsuppgifter

    Läs mer här

Lexia och Provia är nu programmerade till att fungera över Internet. Lexias luftballonger har lyfts upp i det sk. Molnet, bildlikt talat. Lexias övningar och pedagogiska intentioner har bibehållits och i viss mån vidareutvecklats. Tetsuppgifterna i Provia är desamma och nu med nya illustrationer.

Generellt för den nya versionen är framförallt tillvägagångssättet att ta sig fram i programmet (navigeringen), är förenklad. Vi föreställer oss att detta kommer att spara tid och möda för pedagogen. Programmen är nu dessuom väl fungerande i olika plattformar och operativsystem. Exmpelvis fungerar programmen lika bra i PC som i Apples datorer och t.ex. andra läsplattor.

Ansvarig utgivare är Sanoma Utbildning och från dem kan programmen nu prenumereras i den omfattning som skolan eller kommunen upplever behov av. Läs gärna mer på www.sanomautbildning.se/Digitalt-material/Lexia-Provia
Det här betyder att CD-versionerna har vi slutat att utveckla och tillverka. Ni är välkomna att stifta bekantskap med Lexia Provia på Internet.

Presentation Lexia och Provia
Vi kommer även i fortsättningen att ge utbildningar i Lexia Provia. Kursdatum kommer att visas här till vänster som vanligt.

Till Lexia och Provia på Sanoma Utbildning

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019