VÄLKOMMEN
här finner du information om Lexia Provia

 • Testuppgifter
  Testuppgifter

  Läs mer här
 • Övningsuppgifter
  Övningsuppgifter

  Läs mer här

Lexia och Provia är nu programmerade till att fungera över Internet. Lexias luftballonger har lyfts upp i det sk. Molnet, bildlikt talat. Lexias övningar och pedagogiska intentioner har bibehållits och i viss mån vidareutvecklats. Testuppgifterna i Provia är detsamma och nu med nya illustrationer.

 • Generellt för den nya versionen är framförallt tillvägagångssättet, att ta sig fram i programmet, (navigeringen) förenklad.
 • Programmen fungerar nu i olika plattformar och operativsystem.
 • Programmen fungerar lika bra i PC som i Apples datorer och i läsplattor.
 • Det här betyder att vi slutat att utveckla och tillverka CD-versionerna. Ni är välkomna att stifta bekantskap med Lexia Provia via Internet.

Med Provia får du på ett snabbt och enkelt sätt en uppfattning av hur elevens språkliga kompetensprofil ser ut.
Om det behövs kommer övningar att skapas i Lexia.
Lexia kan användas vid dyslexi, afasi och andra språkligt betingade inlärningssvårigheter.

Ansvarig utgivare är Sanoma Utbildning och från dem kan programmen nu prenumereras i den omfattning som skolan eller kommunen upplever behov av. Läs gärna mer på www.sanomautbildning.se/Digitalt-material/Lexia-Provia
Det här betyder att CD-versionerna har vi slutat att utveckla och tillverka. Ni är välkomna att stifta bekantskap med Lexia Provia på Internet.

Presentation Lexia och Provia
Vi kommer även i fortsättningen att ge utbildningar i Lexia Provia. Kursdatum kommer att visas här till vänster som vanligt.

Till Lexia och Provia p堓anoma Utbildning

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2017