Kursprogram
utbildning i Lexia Provia

Lexia och Provia är nu intergrerade i ett och samma program och finns att prenumrera på Internet. Programmet kallas kort och gott ”Lexia Provia” och finns att ”hämta” hos Sanoma Utbildning.
För användaren/pedagogen är programmet nu utrustat med ett nytt handhavande/navigeringssförfarande/flöde jämfört med Lexia 4 och Provia 3.0. Vår målsättning har varit att förenkla arbetssättet. Trots detta finns kanske anledning att gå en utbildning för att snabbare komma igång med handhavandet och få fördjupade kunskaper i hur de idéer och vilka tankegångar upphovsmännen följde när de skapade träningsprogrammet Lexia och testprogrammet Provia.
För att snabbt och enkelt få tillgång till allt detta kan vi erbjuda utbildningar utifrån önskemål och behov som kan dyka upp.
Vi har designat en tvådagars utbildning på följande sätt:

Lexia

Dag 1, HANDHAVANDEKURS,
handlar om hur du tar dig igenom programmet. Hittar ditt ”flöde” i hur du når funktioner som tillgodoser de pedagogiska behov du har utifrån de elever du arbetar med. Vi går igenom bl.a. följande moment:

  • Snabb introduktion i hur du ”vandrar” genom programmets olika funktioner
  • Du får göra dina egna försök i din medtagna läsplatta eller laptop.
  • Under kursen och tre dagar efter kursen får samtliga kursdeltagare tillgång till en ”kurslicens” . Tanken är att erbjuda  kursdeltagarna möjligheter att i lugn och ro, hemmavid förkovra sig ytterligare i programmet.

Kursledare dag 1: Fredrik Kennebäck

Kursmaterial

Dag 2, TEORETISK OCH PEDAGOGISK ORIENTERING,
Varför finns övningar i t.ex. Fonologisk bearbetning? Hur är de tänkta att fungera och för vilka elever och för vilka tillkortakommanden?

  • Varför finns övningar i fonem/grafemsambandet (ljud/boksatvssambandet)? O.s.v
  • Vilka övningar är lämpliga för elever med avkodningssvårigheter?
  • Vilka övningar passar för elever med svårigheter i språk/läsförståelse?
  • För i stort sett samtliga språkliga områden finns övningar i Lexia och du kommer att få insikt i hur dessa är förankrade i rådande teoretiska modeller.
  • Du erbjuds insikter i hur och varför pedagogen påverkar övningars svårighetsgrad utifrån elevers behov.
  • När det gäller testdelen Provia kommer du att få grundlig redogörelse för hur vi tänkt när vi skapat olika deltest och varför utformningen av testuppgifter är som de är.
  • etc.

Kursledare dag 2: Martti Mårtens (upphovsman)

Kursfakta
Kurserna ges i Trust IT, Solna Centrum. Varje kursdaltagare får en kursdokumentation för fortsatta studier hemmavid. Varje kursdeltagare erhåller en femdagars kurslicens för uppkoppling till Internet. Denna följer med kursdeltagaren hem för att möjliggöra fortsatt utforskning av programmet. Medtag således gärna egen läsplatta eller laptop.

Pris
Två dagar 4.000 kr+moms
En dag 2.395 kr+moms

Kursanmälan görs via länken Kursanmälan

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019