Lexia
presentation av nya övningar och möjligheter

Lexia 4 har flera nya grundfunktioner,
jämfört med Lexia 3.0, som vi hoppas ska göra det lättare för lärare/logopeder att hitta adekvata övningar i Lexia. Programmet har också begåvats med flera nya övningsmoduler för träning av bl.a. refelkterande strategier för dem som förbättrat sin avkodning.

Vi har dessutom lagt in c:a 1000 nya listor. Mer nyanserade urval av övningar kan nu göras, för att eleverna successivt ska utveckla sin läs- och skrivförmåga. Till detta kommer även c:a 5000 nya inspelningar av fonem, stavelser, ord och fraser.

Här nedan följer en kort beskrivning av nya handgrepp.

På nivån Insikt har vi lagt in nya listor för träning av bl.a. rim för äldre elever. Med fotografiska bilder eller bilder med frågetecken, kan man öka svårighetsgraden i träning av fonologisk medvetenhet. Därmed minskar risken för äldre elever att känna sig kränkta av tecknade barnsliga bilder.

På nivån Insikt finns bl.a. också övningar av sekvensminne, med substantivbilder, bokstäver, färger etc. Dessutom finns övningar i att bygga en logisk serie (sekvensbilder), som stimulerar inre tal, vilket är en grundförutsättning för att skapa eget expressivt språk i tal och i skrift.

På nivån Insikt finns nu även syntes av fonem till ord utan bilder och bokstäver. Man klickar på en tom lapp och eleven får höra ett fonem per lapp och bygger sedan ordet med hjälp av lapparna. Övningen kan också ske med hjälp av substantivbilder.

På nivån Ljud, finns nu nya stavningsövningar av ljudstridigt stavade ord. Eleven provar och väljer sedan rätt stavningsvariant. Samtliga ljudstridiga stavningsvarianter går att öva här.

I övrigt finns 11 nya övningar, på olika nivåer. Övningarna erbjuder t.ex. träning av ordklasser, begrepp, egen skrivning till sekvensbilder, skapa nya ord av givna ord etc.

Lexia

Här följer en kort handhavandebeskrivning av en del nya förutsättningar

Eftersom det nu finns många listor och nya övningar, kan det vara svårt att snabbt hitta, precis de övningar man söker. För att underlätta detta, har vi skapat en funktion som vi kallar Sök i listdatabasen.
Här kan du bestämma, med hjälp av kriterier, den pedagogiska/terapeutiska intention du vill att eleven ska jobba efter. Lexia plockar sedan fram de övningar som stämmer överens med sökningskriterierna.

I Bildbanken är det tänkt att du söker efter lämpliga bilder som du skulle vilja använda i en lista. Lexia skickar sedan bilder, text och ljud till den lista du är i färd med att skapa. Enklare kan det knappast bli.

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019