PROVIA
fler möjligheter

  • Provia innehåller en blankett för personuppgifter och anamnes.
  • Provia innehåller dessutom en funktion för att ta ett talstatus, vilket du kan utnyttja med visssa yngre barn.
  • Du kan slutligen tillverka egna test i Provia, något som visserligen kräver mycket arbete, men funktionen finns där om du önskar.
Provia

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019