PROVIA
noteringsblad

Samtidigt som barnet löser uppgifterna i Provia gör du anteckningar i noteringsbladen om ytterligare iakttagelser av barnets beteende och tankestrategier vilket Provia av naturliga skäl inte förmår registrera. Dessa noteringar utgör sedan information om hur barnets övningar eventuellt kan modifieras i Lexia efter det att barnet är färdigt med de första övningar som Provia föreslog efter testningen.
Provia skriver ut noteringsblad åt dig på din skrivare, eller du fotokopierar dem med kopieringsförlagan som ingår i paketet.

Provia - noteringsblad

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019