PROVIA
övningar

Övningar skapas automatiskt i Lexia
Om barnets resultat hamnar under normen, nedanför det lägre ljusblå strecket i stapeldiagrammet, kan du låta Provia skapa anpassade övningar i Lexia. Dessa övningar är valda utifrån vilken process testet belastar, och var i stapeln pilspetsen hamnar i relation till normen. Med dessa uppgifter skapar Provia automatiskt ett övningsarkiv i Lexia med ett antal övningar (ca 5-10 st), färdiga och klara att genast börja använda.

Här ses ett exempel på övningar som Provia skapat i Lexia. Alla övningsegenskaper är anpassade i enlighet med testresultatet i Provia. Övningarnas egenskaper och listor kan för övrigt ändras på precis samma sätt som förut.

Den sammanlagda tiden från igångsättandet av ett test till att Provia föreslår ett övningsarkiv i Lexia, är 5 till 25 minuter, beroende på elev. Deltestet Fonologisk medvetenhet tar lite längre tid för de yngre barnen.

Se några övningar i Lexia

Övningar skapas automatiskt i Lexia

Copyright © Martti Mårtens Logopedkonsult AB 2008-2019